Binnen onze Rugbyclub moet iedereen in een veilige omgeving kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie, discriminatie of (seksueel)grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats. Als sportvereniging hebben wij de plicht om maatregelen te nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. De VOG, ofwel Verklaring Omtrent Gedrag, draagt daar proactief aan bij. Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur heeft genomen
om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.
Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie binnen onze rugbyclub kunnen uitoefenen.