Deventer, 30 november 2021


Beste leden, ouders, supporters en vrijwilligers van DRC The Pickwick Players,

Rugby Nederland heeft besloten de competitie af te gelasten voor de weekenden van 11/12 en 18/19 december. Helaas zullen we dan niet spelen. De wedstrijden die voor komend weekend gepland staan, zullen wel doorgaan. Rugby Nederland roept op om, in het kader van ‘player welfare’ de weekenden 11/12 en 18/19 te gebruiken voor trainingen. Zij hoopt dat de competitie snel en verantwoord hervat kan worden als dit weer mogelijk is. Uiteraard geven we hieraan graag gehoor.

Jeugd / GTBM
Rugby Nederland adviseert om, in onderling overleg binnen het district, de GTBM-planning doorgang te laten vinden. Daarnaast adviseert zij om de intensiteit en de duur van de activiteiten aan te passen door bijvoorbeeld een TMB-toernooi te vervangen door onderlinge wedstrijden met oefenkarakter. Hierover wordt momenteel overlegd binnen de regio. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal informatie hierover verspreid worden via de appgroepen.

Verder wordt er gekeken of er op woensdagmiddag vóór 17.00 getraind kan worden. Op dit moment is nog niet helder of dit gaat lukken. Wat wel helder is, is dat de jeugd op de zaterdag gaat trainen. Informatie over bovenstaande punten zal ook via de appgroepen verspreid worden.

Senioren
De senioren gaan op de zondagen trainen. De teammanagers verspreiden informatie hierover via de appgroepen.

Harde werkers
Zoals jullie merken is een en ander nog onduidelijk. Achter de schermen wordt echter hard gewerkt om zoveel mogelijk, binnen de geldende regels, te trainen en te spelen. Het bestuur is alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten erg dankbaar.

We hopen dat we de overige wedstrijden van de competitie weer volop zullen knallen!

Met ovale groet,

Bestuur
DRC The Pickwick Players 

Categorieën: Nieuws