Moet je helaas stoppen met rugby?
Schrijf je dan uit door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@pickwickplayers.nl. Zorg dat je altijd een reactie terug ontvangt, anders ben je niet uitgeschreven voor het volgende seizoen.

Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Dus schrijf je je na 30 juni uit, dan wordt je gewoon opgenomen in onze administratie en zul je dus ook contributie moeten betalen, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt met een van de bestuursleden. Ook het wijzigen van volledig lid naar recreant dient te gebeuren voor 1 juli.

Kijk op de contributiepagina om te zien welk bedrag aan contributie er nog voor jou resterend is.