De eindafsluiting is weer achter de rug en daarmee is ook het seizoen geëindigd. We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe seizoen! Voor degene die naar Ameland gaan, veel plezier en winnen!

Nieuwe seizoen

  • De jeugdtraining starten vanaf vrijdag 14 augustus.
  • De trainingen van de senioren beginnen weer op vrijdag 31 juli

Het krachthonk blijft open gedurende de zomer, op de gebruikelijke tijden.

Mededelingen vanuit het bestuur

Uitschrijven
We willen jullie er op attent maken dat het seizoen bij Pickwick loopt van 1 juli tot 30 juni. Het is dus belangrijk om je voor deze datum, 30 juni, uit te schrijven, wanneer je geen lid meer wil of kan zijn. Schrijf je je dus na 30 juni 2015 uit? Dan blijf je lid voor het gehele seizoen, en ben je volgens onze statuten (waar je bij het lid worden mee hebt ingestemd) ook verplicht de volledige contributie voor het seizoen te voldoen.
Leden met een betaalachterstand, zonder betalingsregeling zullen automatisch worden uitgeschreven per 30-6. Deze worden pas weer aangemeld nadat de achterstand is voldaan of hier een betalingsregeling over is afgesproken. Zorg er dus voor dat je tijdig je contributie voldoet

Incasso 2015/2016
We zullen komend seizoen 4 reguliere incasso rondes houden en 2 extra. De eerste incasso ronde zal plaatsvinden eind augustus. De overige reguliere incasso’s zullen plaatsvinden aan het einde van de maand september , oktober, november  en december. de extra incasso rondes (voor leden die gedurende het jaar instromen) zijn begin 2016.

Wanneer dit reguliere incasso schema problemen oplevert, word je verzocht contact op te nemen met de penningmeester om hier betaalafspraken over te maken. Zonder wederzijds goedgekeurde betaalafspraak gaan wij ervan uit dat ons schema akkoord is.

Stornering incasso
De verantwoording voor het tijdig betalen van de contributie ligt bij de leden. Wanneer om wat voor reden dan ook de incasso wordt gestorneerd, ben je zelf verplicht binnen een week het bedrag zelf alsnog over te maken, of contact op te nemen met de penningmeester voor een betalingsregeling.

van leden met een betaalachterstand zonder betaalregeling, zal de spelerskaart worden achtergehouden tot er betaalt is, dan wel een betalingsregeling is afgesproken. Houd hier rekening mee en laat je teamgenoten niet in de steek!

Categorieën: Nieuws