Voor het innen van onze contributies maken wij gebruik van ClubCollect.

Waarom ClubCollect?
– Contributies innen kostte onze penningmeester erg veel tijd en energie,
– Contributies waren soms oninbaar,
– Grote gebruiksgemak voor betalingen,
– Eenvoudig gespreid betalen,
– Geen langdurig openstaande contributies.

Daarom zal vanaf dit seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.

Wat gaat er veranderen?
Een deel van je persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester en voor ClubCollect. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Als clublid kun je erop vertrouwen dat je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft).

De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hierbij kun je aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen.

IDEAL of automatische incasso
De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Bij automatische incasso kies je zelf de incassodatum. Indien je hebt gekozen voor betaling in termijnen dan krijg je voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

1 of 4 termijnen
Voor The Pickwick Players is gekozen voor de keuze in 1 keer betalen of in 4 termijnen. Leden die voorheen in 2 of 3 termijnen betaalden, hebben deze keuze niet meerDe kosten die de leden in rekening gebracht krijgen, zijn € 0,50 per termijn. Bij stornering van een betaling automatische incasso, wordt er € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht. Houd daarom altijd goed de herinnering van de automatische incasso in de gaten en zorg voor voldoende saldo.

Indien de club nog niet beschikt over jouw (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zul je binnenkort een bericht ontvangen met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar je deze gegevens kunt invullen. Je kunt de juiste gegevens uiteraard ook persoonlijk doorgeven aan de ledenadministratie of via www.clubcollect.com/goede-start.

Vragen?
Mail je vragen naar: penningmeester@pickwickplayers.nl. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen we je graag door naar de website van ClubCollect www.clubcollect.com.