Op donderdag 7 april om 20.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van DRC The Pickwick Players plaats in het clubhuis: Mr. Pickwick’s Pub.

Via de Paper van 31 maart jl. zijn onze leden hiervoor uitgenodigd en de stukken zijn meegezonden. Luister mee, denk mee en praat mee.

Agenda:

  1. Welkom
  2. Ingekomen stukken en afmeldingen
  3. Notulen
  4. Club is van ons allemaal
  5. Meerjaren begrotingsplan
  6. Begroting
  7. Vrijwilligersbeleid
  8. Rookbeleid
  9. Rondvraag

Voor afmelden en vragen: stuur een mailtje naar secretaris@pickwickplayers.nl.

Categorieën: Nieuws