De VCP is binnen onze rugby club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.. De VCPers binnen onze club zijn Selina, Sunny en Yoeri.

Wil je met één van hen in contact komen, neem dan contact op met Selina Mosk – 06-52725230 of mail naar vertrouwenspersoon@pickwickplayers.nl