Photo by Dennis van de Sande 

Op 29 augustus geven twee gecertificeerde trainers van de Nederlandse Rugby Bond een cursus First Aid in Rugby in het clubhuis van DRC The Pickwick Players te Deventer. Belangstelling? Neem deel aan deze belangrijke, boeiende cursus en schrijf je gauw in.

Het gaat om een dagvullend programma dat uit twee delen bestaat:

Dagdeel 1
Basic life support (reanimeren)

Dagdeel 2
Het herkennen van rugbyspecifieke letsels en deze zonodi in een EHBO-setting behandelen.

Aan de cursus is een e learning verbonden; na afloop ontvang je een certificaat. Pickwick Players betaalt de inschrijffee voor de cursist, als tegenprestatie verwachten we wel dat je enkele malen per jaar inzetbaar bent voor EHBO langs de lijn bij thuiswedstrijden.

Er zijn nog slechts enkele plekken voor deze leuke en goed toepasbare cursus beschikbaar!

Inschrijven
Geef je snel (vóór 12 augustus) op bij Marie-Pauline Roukens, via 06-54952821.


>> Lees meer over deze cursus op Rugby.nl
(doelgroep, toelatingseisen, doel, middelen, e-learning en diplomering.)

Beschrijving

Het verzorgen van adequate eerste hulp verhoogt de veiligheid van de sporter en soms kan zelfs erger voorkomen worden.  De World Rugby First Aid In Rugby opleiding heeft als doel de deelnemers op te leiden in basisvaardigheden op het gebied van eerste hulp op het rugbyveld bij de veelvoorkomende blessures bij rugby.

Met het succesvol afronden van de opleiding zijn de deelnemers in staat tot:

  • Waarborgen veiligheid van de hulpverlener
  • Primaire handelswijze bij “On-Field” beoordeling van blessures:
  • Handelswijze bij (verdenking op) nekletsel
  • Beoordeling luchtweg, ademhaling en circulatie
  • Herkennen van moeilijkheid in bepaling ernst van blessures in acuut stadium (met name in relatie tot hoofdletsel en hersenschudding)
  • Herkennen van hartproblematiek en uitvoering van reanimatie en gebruik AED
  • Adequaat primair handelen bij (verdenking op) wervelkolom problematiek in een noodsituatie
  • Begrijpt de rol van de hulpverlener in de “Chain of Survival”
  • Adequaat primair handelen bij veelvoorkomende blessures aan de extremiteiten (o.a. fracturen, bandletsels, spierletsels)
  • Uitvoeren van een risico-inventarisatie en maken van een planning voor potentiële noodsituatie op sportaccommodaties

De opleiding bevat zowel theoretische als praktische activiteiten, een actieve deelname wordt van alle deelnemers verwacht bij alle verschillende onderdelen.

Categorieën: Nieuws